İzmir Onkoloji Doktorları

Akciğer Kanserleri

Akciğer kanserleri tüm dünyada en sık görülen kanser çeşidi ve hem kadın hem de erkek cinsiyette kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Sigara ile yakın ilişkili bir kanser olduğundan çoğunlukla endüstriyel toplumlarda sık görülmektedir. Genellikle erkeklerde daha sık görülür ve ortalama 69-70 yaşlar civarında tanı konur. 65-74 yaşındaki bireylerde akciğer kanseri gelişme riski %25.4 civarındadır (yani her 4 kişiden birinde akciğer kanseri görülür). Kadınlarda genellikle erkeklerden daha erken yaşta görülür ve özellikle 50 yaş altındaki akciğer kanseri vakaları kadınlarda daha fazladır. Genellikle 50 yaş altında görülen akciğer kanseri vakalarında sigara içiciliği oranı daha azdır.

Akciğer kanseri hastalarının çoğu tanı sırasında ileri evre (metastatik) hastalığa sahiptir, ileri evre hastalıkta, tedavisiz hastalarda yaşam süreleri kısa olmakla birlikte son yıllarda kemoterapiye ek olarak hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapi gibi seçeneklerin kullanılır hale gelmesiyle yaşam süreleri uzamıştır. Hastalık erken evrede saptanırsa (evre I-II hastalık) kür (hastalıktan temizlenme) şansı yüksektir.

izmir onkoloji doktorları

Şekil: Tanı sırasındaki evrelere göre dağılım; evrelere göre 5 yıllık yaşam beklentisi

 

Başlıca risk faktörleri

*Sigara ve tütün kullanımı

*Hava kirliliği

*Radon gazına maruziyet (çoğunlukla maden işçilerinde görülür)

*Asbest maruziyeti

*Daha önce geçirilmiş akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan  skarlar

*Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

*Geçmişte radyoterapi öyküsü

*Ailede özellikle genç yaşlarda akciğer kanseri öyküsü

olanlarda akciğer kanseri gelişimi riski normal bireylerden yüksektir.

 

Prof.Dr. Lütfiye Demir/Medikal Onkoloji Uzmanı/İzmir

Anahtar Kelime Buludu: