Yazılar

prostat-kanseri-belirtileri

Prostat Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

*İleri Yaş: Genç yaş bireylerde prostat gelişme riski 65-74 yaş aralığındaki bireylere göre çok daha nadirdir.

*Siyahi ırk: Afrika kökenli Amerikalı ırkda beyaz ve Asya kökenli bireylere göre prostat kanseri sıklığı daha fazladır; ayrıca genellikle daha kötü seyirli olmaktadır.

*Aile öyküsü ve genetik faktörler: Özellikle birinci derece yakınlarında 65 yaş altında prostat kanserli hasta öyküsü olan bireylerde prostat kanseri gelişme riski normal bireylere göre oldukça yüksektir. Bunun dışında ailede yine kalıtımsal kanser sendromunu düşündürecek farklı kanser öyküsü [50 yaş altında meme kanseri, erkek meme kanseri, kolorektal (kalın bağırsak) kanser, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, malign melanom gibi) olan bireyler de prostat kanseri açısından artmış riske sahiptirler. Bu öyküsü olan bireylerde mutlaka genetik konsültasyon istenmelidir.

*Obezite: Özellikle prostat kanseri tanısı almış hastalarda ek olarak obezitenin de olması hastalığın daha agresif gidişatlı olmasına yol açmaktadır. Bunu beden kitle indeksi arttıkça vücutta artan insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF)nün kanser hücrelerinin büyümesini kolaylaştımasına bağlayabiliriz.

*Hayvansal yağdan zengin beslenme: Hayvansal yağlar ve kırmızı etden zengin ürünlerdeki alfa linoleik asit düzeyinin yüksek, linoleik asitin ise düşük düzeyde olması özellikle bu risk artışından sorumludur.

Sebzeden fakir beslenme: Yapılan bir vaka-kontrol çalışmasında haftada 14 porsiyondan daha az sebze tüketenlerde prostat kanseri riskinin yüksek oranda sebze tüketenlere kıyasla yüksek olduğu saptanmıştır.

*Sigara kullanımı: Sigaranın prostat kanseri oluşumu üzerine olan etkisi net bilinmese de prostat kanseri olan hastalarda hastalığın yayılım ve tekrarlama riskini artırdığı bilinmektedir.

*Alkol tüketimi: Hafif/orta düzeyde alkol tüketiminin prostat kanseri gelişim riski üzerine bir etkisi gösterilemezken, yoğun alkol tüketimi prostat kanseri riskini en az 2 kat artırmaktadır.